published: NOV.2004
price: 1429yen
size: 210 by 297mm
photo by Hidemi Seto

*Contents are written in Japanese.

DANCE MAGAZINE JANUARY 2005

FEATURE
The Leningrad State Ballet in Memory of Mussorgsky

interview
Irina Perren
Oksana Kutcheruk
Olga Stepanova
Kirill Myasnikov
Oksana Shestakova & Dmitry Shadrukhin
Anastasia Lomachenkova
Elena Evseeva
Roman Mikhalev
Mikhail Sivakov
Irina Kosheleva
Tatiana Miltseva
Anna Fokina
Alena Klotchkova & Elena Kotsyubira
Artem Pykhachov
Dmitry Rudachenko
Andrey Kuligin & Igor Filimonov
Andrey Masloboev & Mikhail Venshtchikov
Marat Shemiunov & Anton Ploom
Daniil Salimbaev & Maxim Podosenov
Nikolay Boyarchikov
Andrey Anikhanov

REPORT
Vladimir Marakhov & Staatsballett Berlin Ring um den Ring
Svetlana Zakharova & Andrei Uvarov
Miyako Yoshida & Ethan Stiefel
interview
Andrei Uvarov

New National Theatre Ballet, Tokyo Raymonda


REGULAR CONTENTS
DANCEMAGAZINW INTERVIEW
Elisabeth Platel with MASASHI MIURA

GREAT MALE DANCERS by HIROKO SHINDO
Ethan Stiefel

REPORTS, NEWS & CALENDAR

Page Top